Familie(systeem)

Zover als je je kunt realiseren is er familie. Jij bent geboren uit een vader en een moeder. Deze vader en moeder zijn ook weer geboren uit een vader en moeder... en zo verder terug. Een kind bestaat altijd voor de helft (XY chromosoom) uit de vader en voor de andere helft (XX) uit de moeder. Dit is een heel belangrijk gegeven. Wat je ook voelt, hoe je er ook uit ziet, hoe je je gedraagt. Je bent altijd ontstaan uit 2x50%.

In het familiesysteem komen verstoringen voor. Deze spelen zich onbewust af in ieders leven, maar af en toe leidt dit tot problemen. Door inzicht te krijgen in het familiesysteem kunnen de verstoringen verdwijnen. Zowel bij jezelf als bij de ander.

Door middel van een sessie van ongeveer een uur kan een verstoring inzichtelijk worden gemaakt. Hier gaat een intake (ook ongeveer een uur) aan vooraf.