Mission Possible


 

Mission Possible, een persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jongeren.

Het programma bestaat uit 11 stappen of taken die jongeren kunnen helpen doelen te stellen en deze ook echt waar te maken. Werken met Mission Possible is een leerervaring, die het vervullen van dromen en het bereiken van doelen voor deze leeftijdsgroep een stukje makkelijker maakt. Het leert lastige dingen te veranderen door gebruik te maken van de eigen sterke punten en er samen mee te werken. Het is, net als Kids’ Skills, gebaseerd op de filosofie van het oplossingsgerichte denken.

Het methode ’Mission Possible biedt o.a.:

  • hulp voor jongeren tussen circa 11 en 18 jaar* om doelen te stellen én ze succesvol te bereiken
  • de mogelijkheid afstand te nemen van schuldgevoelens over problemen
  • een uitnodiging aan de omgeving om actief deel te nemen aan het proces van de jongere
  • een praktische benadering in 11 stappen
  • de mogelijkheid voor de jongere zelf expert te worden en zo de regie in eigen hand te nemen én te houden
  • een kans meer zelfvertrouwen en zelfsturing te ontwikkelen
  • een ondersteunend werkboek en een website
  • een mogelijkheid het eigen denken over problemen en oplossingen opnieuw te onderzoeken en ermee samen te werken
  • een eenvoudig te volgen programma dat uitgaat van de overtuiging dat iedereen vaardigheden kan leren om zelfstandig, zelfs schijnbaar grote, problemen te overwinnen
  • een kans om daarbij veel plezier te hebben

Het programma is uitsluitend bedoeld om onder begeleiding van een MP coach of therapeut toe te passen en ontwikkeld voor de leeftijdsgroep van circa 11 tot 18 jaar*.

Mission Possible kan individueel of als een groepsactiviteit met jongeren worden toegepast. In een groep kan er voor worden gekozen als groep een gemeenschappelijk doel te kiezen, of ieder aan een persoonlijk doel te werken. In dat laatste geval ondersteunen de groepsleden elkaar en zijn ze elkaars supporters. Hoe dit precies werkt zal gaandeweg het boek Mission Possible of een training duidelijker worden.

 

* Deze leeftijdsaanduiding is indicatief.