De LEREN LEREN Methode

Deze leerstrategieënmethode is voor alle jeugd in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. 

In een paar uur leer je hoe je snel en effectief (en leuk!) leert.

Leer leren met je eigen talenten! 

  • Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit op het gebied van tekstbegrip en leren. 

  • Zeer geschikt bij dyslexie, concentratieproblemen, hoogbegaafdheid en beelddenken. 

  • Deze unieke leertechnieken zijn alleen beschikbaar binnen de LEREN LEREN Methode.

  • Deze manier van leren is geschikt voor alle jeugd die wil leren leren. 

 

De LEREN LEREN Methode is opgenomen bij Registerleraar.nl. 

Voor basisschooljeugd vanaf 7 jaar is er een klassikaal programma van 7 bijeenkomsten van 60 minuten. 

Voor studerende jeugd in het VO, MBO/HBO is er een training van 6 klokuren (1 dag of 2 dagdelen).

Voor individuele training klik hier

 

LEREN LEREN Methode

Is een korte training van enkele uren voor alle studerende jeugd in het BO, VO, MBO, HBO, sluit aan bij het visuele leersysteem van jeugd. Het maakt bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het studeren. Ook geeft de training inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl.

Je leert geheugentechnieken aan voor optimaal leerresultaat  en verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode ook leer je de technieken aan van de conceptmap (gestructureerde Mindmap).


Belangrijkste is dat je leert informatie via een snellere breinroute naar het langetermijngeheugen te brengen. De training is bewezen effectief bij o.a. tekstbegrip, leren en de motivatie stijgt.
Het geeft handvatten in het opzetten van werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt, projecten.


De leeringang voor visueel ingestelde kinderen (dyslexie, AD(H)D, ASS, beelddenken en hoogbegaafdheid) geeft kennis en plezier terug op school. Het positieve is dat de training direct resultaat heeft bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie. De training pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen. Daardoor geeft het meer inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en talenten (Team Toppers)


Leren
In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- met rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?) huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.

Meer lezen...